Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Bệnh tay chân miệng

Hand, Foot, & Mouth Disease (HFMD ) Bệnh tay - chân - miệng (BTCM) được mô tả đầu tiên năm 1956, nhưng chỉ được quan tâm trong...

Sữa mẹ + sữa công thức = Tai họa

Một số người mẹ cho rằng, trộn lẫn sữa công thức với sữa mẹ sẽ làm tăng lượng kalo cho bé.