Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Hình ảnh học niệu khoa

 1. Bài của BSNT. Xem

 2. Nội soi niệu chẩn đoán. Xem

Xqung lồng ngực

 Bài của BS Nội trú. Bản Pdf, Bản Ppt.

DI CĂN HẠCH TỪ U VÙNG CHẬU: PHÂN LOẠI GIẢI PHẪU, XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM VÀ GIAI ĐOẠN

 Bài này của BS Cao Thiên Tượng rất hay. Các bạn học kỹ nhé, nhất là cho những ai quan...