Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Legacy-Heritage-Patrimony

Cả "Legacy", "Heritage" và "Patrimony" đều liên quan đến việc truyền thụ thứ gì đó từ quá khứ, nhưng chúng có...

Fumes nghĩa là gì?

 Fume xuất hiện trong anh ngữ vào khoảng thế kỷ 14, có nguồn gốc từ tiếng Latin là fumus, tiếng Pháp cổ là fum.

Fume (noun):

1). Vapor, gas, or smoke, especially...

Tài liệu học y khoa và anh văn

 Bạn cần tìm tài liệu y khoa và tiếng Anh. Mời bạn tham khảo các website sau.

THÔNG TIN TIÊU ĐIỂM