Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Cơ bản siêu âm bụng - nhóm lâm sàng Y4 2010

1. Nguyên lý
- Đầu dò khi được kích thích bởi xung điện với chiều dài và cường độ có...

Hội chứng mô kẽ

Hội chứng mô kẽ với tổn thương dạng đường Kerley gặp trong các trường hợp phù phổi cấp: khi có...

TRUS

Written by Trần Văn Nguyên
 

 1  2