Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Đặc điểm sinh lý trẻ sơ sinh đẻ non

1/ Sự vắng mặt của kho dự trữ: năng lượng , yếu tố vi lượng (sắt, calcium…), vit. (Vit K, Vit D).
2/ Sự chưa trưởng thành của các bộ phận & cơ quan:
Điều nhiệt kém.
-Thiếu hụt Surfactan không đủ
-Hô hấp tự chủ kém
-Nội mạc mạch máu kém
-Chức năng ống thận chưa hoàn chỉnh
-Chức năng nội tiết chưa hoàn chỉnh
-Miễn dịch tế bào kém
-Tổng hợp Prothrombine phụ thuộc vào Vitamine K kém
-Gan kết hợp Glucuronyl vào Bilirubine kém.
-Tổng hợp Erythropoietine không đầy đủ.
-Tiêu hoá mỡ kém
Trẻ sơ sinh sanh non trong tuần lễ đầu tiên khó thích nghi với môi trường bên ngoài do chưa trưởng thành , cho nên tỷ lệ sơ sinh sanh non gặp những biến cố xảy ra trong thới gian này , chia các giai đoạn sơ sinh như sau :
Giai đoạn chu sinh : từ tuần thứ 28 đến ngày thứ 7 sau sinh
- Giai đoạn sơ sinh: từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 28 sau sinh.
- Giai đoạn sơ sinh sớm: ngày thứ 1 đến ngày thứ 7 sau sinh
- Giai đoạn sơ sinh muộn: từ ngày thứ 8 đến ngày 28 sau sinh

Bs. Võ Thị Khánh Nguyệt
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 01/05/2011
 1  2 
THÔNG TIN TIÊU ĐIỂM