Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Aspergillus( bài cùa Thanh Hoài)

 Một loại nấm làm BS lồng ngực rất bối rối. Nhiều khi không biết là ung thư phổi hay lao...

Bạn hiểu thế nào là ”liên cầu beta tan máu nhóm A” ?

1. Vì sao và khi nào là alpha, beta và gamma:

Khi nói đến cách phân loại này, người ta muốn...