Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Đáp án môn thần thông

* Đáp án: (Chương trình cơ bản)
1. rượu chí phèo uống là rượu đế, độ cồn thường là 40...

Ai đi thi đại học?

Một mùa thi tuyển sinh đại học tốn bao nhiêu nhỉ? và chọn ra được cái gì nhỉ?

More