Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
đáp án Development of aorta

Correct answer : B. Lateral plate mesoderm

Vascular smooth muscle cells are thought...

Thi thử Development of aorta

Which of the following gives rise to the muscular component of dorsal aorta?

Which of the following inhibits thrombin activity?

A. Heparin cofactor II

 Thi thử

Xương, mô liên kết

 1. Kháng thể được tổng hợp ở :
A. Nguyên bào sợi.
B. Tương bào.
C. Lympho bào T.