Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Bản chất của hiện tượng viêm của Asthma

 Cần hiểu chính xác điều này thì khó đối với sv y Việt Nam, nhưng không khó với sv y...

CRP

 C-Reactive Protein (CRP)


Tại sao cần thử?

Để xác định sự hiện diện của viêm và để theo dõi sự đáp...