Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
khoa học tình dục và khoa học tính dục

 Cần thiết phải phân biệt rõ khoa học tình dục (human sexuality studies) và khoa học Tính dục (Sexology).