Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Giải thích ca từ nhạc Trịnh: Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ

Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ
Đây là một bài hát, một bài thơ thuộc dạng nổi tiếng nhất của...

Giải thích ca từ nhạc Trịnh: Cát bụi.

Cát Bụi
Trong bài Cát Bụi, nhạc sĩ họ Trịnh có cái câu này, chắc hẳn nhiều người nghe cho...

Giải thích ca từ nhạc Trịnh: Có 1 Dòng Sông Đã Qua Đời

Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời
Bài hát này, Trịnh Công Sơn đã nhân cách hóa “một dòng sông”...

Giải thích ca từ nhạc Trịnh: Dấu Chân Địa Đàng.

Dấu Chân Địa Đàng
Bài hát Dấu Chân Địa Đàng, ban đầu có tên là Tiếng Hát Dạ Lan, được...

Giải thích ca từ nhạc Trịnh: Nghe những tàn phai.

1. Nghe Những Tàn Phai
Chắc hẳn là ai cũng đã từng nghe “tụi trẻ” ngày nay thường để câu...

Người Nhật đi sau, về trước

 Để có được thành quả “xuất siêu” cầu thủ như hiện nay, người Nhật cũng phải có một quá trình...