Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
KHÁNG SINH DỰ PHÒNG (PROPHYLACTIC ANTIBIOTICS)

 Written by Trần Văn Nguyên
Jun 21, 2008 at 09:48 AM

Lạm dụng kháng sinh: Tự nguyện đầu hàng bệnh tật

Kháng sinh là một nhóm thuốc được sử dụng trước hết để chữa những bệnh do vi khuẩn gây...

Dùng kháng sinh thế nào cho đúng?

Thuốc kháng sinh là các hợp chất tự nhiên, bán tổng hợp hoặc tổng hợp, có tác dụng chống...