Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Bệnh tay chân miệng

Hand, Foot, & Mouth Disease (HFMD ) Bệnh tay - chân - miệng (BTCM) được mô tả...

Sốt xuất huyết

Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, phân độ và điều trị sốt xuất...

Viêm màng não mũ

Triệu chứng lâm sàng và điều trị viêm màng não mũ

Tiêu chảy

Đánh giá bệnh nhân tiêu  chảy và điều trị tiêu chảy mất nước nặng

Xuất huyết não màng não muộn

Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị xuất huyết não màng...