Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Vô sinh

Vô sinh: định nghĩa, phân loại, các bước khám và thăm dò chẩn đoán

Hỗ trợ sinh sản

1. IUI là gì? Thụ tinh nhân tạo bằng phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung.
2. ICSI là...

Vô sinh

Khi lập gia đình, mọi người đều nghĩ rằng mình có thể sinh con cái dễ dàng. Vậy...