Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
KH SV ĐI LS NGOẠI HỌC KỲ I NĂM 2013 -2014

Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xem

Vai trò của điều dưỡng

Written by Trần Văn Nguyên

Prothrombine Time

Written by Trần Văn Nguyên

MSD Việt Nam

MSD Việt Nam-con đẻ của cuộc hôn nhân giữa Merck&Schering-Plough

Kích thích dây X quá mức

 Sốc dây X, choc vagal, vagal shock là những thuật ngữ hay nghe nói khi đi lâm sàng.

BS nào cũng...

Sanofi-aventis

Là một công ty được phẩm mạnh