Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Tứ chứng Fallot

Tứ chứng Fallot

Khám tim mạch trẻ em
  1. Tiếp cận, hỏi bệnh sử
  2. Khám tim.
  3. Nghe tim.
  4. ...
Tăng áp phổi tồn tại của trẻ sơ sinh

Bệnh lý biểu hiện bằng sự tồn tại tăng áp phổi, tạo nên sự xanh tím dưới nhiều...

Cấp cứu xanh tím trẻ sơ sinh

Triệu chứng xanh tím ở sơ sinh xuất hiện muộn hơn so với trẻ lớn (khi PaO2<50 mmHg)...