Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Sự thụ tinh, làm tổ và phát triển của trứng

- Sự thụ tinh là sự kết hợp giữa một tế bào đực (tinh trùng) và một tế bào cái...