Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Tăng áp phổi tồn tại của trẻ sơ sinh

Bệnh lý biểu hiện bằng sự tồn tại tăng áp phổi, tạo nên sự xanh tím dưới nhiều mức độ từ sự nối thông P-T đến còn ống động mạch hoặc PFO. Không có bệnh lý tim kèm theo.

 Download hoặc Download.

Bs. Võ Thị Khánh Nguyệt
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 01/11/2010