Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
TRẺ SƠ SINH CÓ MẸ BỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

TRẺ SƠ SINH CÓ MẸ BỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

TRẺ SƠ SINH CÓ MẸ BỊ CƯỜNG GIÁP

Bệnh cường giáp (Basedow) là một bệnh nội tiết, triệu chứng chủ yếu là tuyến giáp tăng sinh...