Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Bệnh án Hydrocele

 Đọc bệnh án 

Trả lời a. Phân biệt Hydrocele-Spermatocele-Varicocele;...

Những rối loạn sinh dục

1. Sogiesc là gì?

 1. Video. (Nên mổ- 0 nên mổ- Kỹ thuật mổ).

 2. Đạo đức học: Phân tích...

Khám bẹn bìu và TTT

Video Urogenital exam

1a. Khám bẹn bìu. Bản tiếng Việt. Xem.

 1b....

Bệnh lý hình thái học tiết niệu

 1. Dị dạng hệ tiết niệu. Xem.

Nhiễm trùng đường tiết niệu

 1. Chuyên đề của bsnt. Xem

 2. Video Cấy nước tiểu và PCR. Xem

 3. Cystitis: Etiology&Pathogenesis. Xem

 4.