Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Bệnh lý hình thái học tiết niệu

 1. Dị dạng hệ tiết niệu. Xem.

Nhiễm trùng đường tiết niệu

 1. Chuyên đề của bsnt. Xem

 2. Video Cấy nước tiểu và PCR. Xem

 3. Cystitis: Etiology&Pathogenesis. Xem

 4. 

Tài liệu Tiền liệt tuyến

I. BPH:  

1. Powerpoint LUTS do TLT.Xem

2. Có thật TLT gây đái khó? Xem

3. Bốn...

Bệnh án sỏi niệu

 1. Bệnh án 9jan2024. Xem

2. Bệnh án 12jan2024. Xem

3. bệnh...