supraclavicular node

1. Hạch thượng đòn T là nơi đổ về của ống ngực T lấy bạch dịch từ ống tiêu hóa. Nên ung thư di căn ở đây. Ống ngực P...

Scabies

SV hỏi giáo trình tiếng Việt nói không có cái ghẻ đào da ở cổ và mặt.

Xem đây. Nhiều, nhiều....ở mặt và cổ. Mặt,...

MDCT

Sự phát triển của MDCT đã đưa hình ảnh học và bản chất bệnh lý đến sát nhau. BS lâm sàng cần cập nhật liên tục để không bị tụt...