MDCT

Sự phát triển của MDCT đã đưa hình ảnh học và bản chất bệnh lý đến sát nhau. BS lâm sàng cần cập nhật liên tục để không bị tụt...

.