Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Aspergillus( bài cùa Thanh Hoài)

 Một loại nấm làm BS lồng ngực rất bối rối. Nhiều khi không biết là ung thư phổi hay lao hay nấm

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 03/01/2011