Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Bạn hiểu thế nào là ”liên cầu beta tan máu nhóm A” ?

1. Vì sao và khi nào là alpha, beta và gamma:

Khi nói đến cách phân loại này, người ta muốn nói đến tính chất nuôi cấy của liên cầu, để làm được việc này, người ta sử dụng nhiều môi trường, trong đó có môi trường thạch máu (Blood agar). Khi liên cầu mọc trên môi trường này, nó gây ra 3 hiện tượng tiêu huyết, dựa vào đó người ta phân thành 3 type:
 

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 02/01/2011