Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Fumes nghĩa là gì?

 Fume xuất hiện trong anh ngữ vào khoảng thế kỷ 14, có nguồn gốc từ tiếng Latin là fumus, tiếng...

phân biệt Centrifugal vs Centripetal

Centrifugal: centri - fugal: ly tâm.
Centripetal: centri - petal: hướng tâm.
-Petal: seeking, or movement toward the part indicated by the...

REFER

REFER 

Re= quay lại
Ferre (latin)= mang----------------ferreous: Fe

Câu, cụm từ thường dùng

Câu, cụm từ thường dùng 

Từ đồng âm Khác Nghĩa

 Có một số từ sau đây có vẻ giống nhau nhưng lại khác biệt về nghĩa mà ta dễ lẫn...

VERB & VERB +V-ING & VERB + TO VERB

VERB & VERB +V-ING & VERB + TO VERB 

Spell

SPELL [spel] 

 1  2