Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Legacy-Heritage-Patrimony

Cả "Legacy", "Heritage" và "Patrimony" đều liên quan đến việc truyền...