Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Cardiac output- yk43-Hoanghai

Brainstorm: Một sinh viên Y2 bình thường sẽ có CO = SVO x HR (5 l/min= 70 bpm x 70...

Tắm hồ bơi-tắm biển-urination-yk43-Tuankiet

Brainstom: Tắm hồ bơi và tắm biển, ai sẽ tiểu trong đó nhiều hơn?

Bài làm tốt của Huỳnh Thị Thúy...

Urobilinogen

Urobilinogen is insoluble.

Read

insulin-glucagon-yk42

 Bài của Thanh Trung, lớp Trọng Hà, yk42. Xem

ABCDEFG trang 55 cuốn anato&physio

Bài tập ABCDEFG: Diffusion-osmosis- Facilitated diffusion-Acitve transport-Filtration-Phagocytosis-Pinocytosis của...

The Heart-Nguyenchuong-2018

Chương tim mạch, Nguyên Chương yk42 soạn

Xem1

Xem2

Hệ Thần kinh, yk42. Nguyên Chương soạn.

Xem

Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
22.344.607
17 người đang xem


.