Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Học chữ Hán qua điển tích.

 20-1-2021. “Chiếu Cần Vương” nói gì? Proclamation-decree?.

1. Proclamation: 公告, Chiếu-thông báo (=Bulletin, Announcement). Mở đầu của bài chiếu là một cụm từ quy ước: Thừa Thiên hưng vận, Hoàng đế chiếu...

Rút củi đáy nồi.

 ’Rút củi đáy nồi’ " [PHỦ ĐỂ TRỪU TÂN (釜底抽薪)].

1. Tình trường: anh chàng kém vế thường o bế song thân hoặc anh em của đào, hơn là tấn công chính...

Healthcare of USA

 Tranh luận Trump vs. Biden về Healthcare.
Chúng ta không nên loại trừ hơn 180 triệu người đã có Private Healthcare.

Biden: Chủ trương của tôi là mở rộng Obamacare và...

Mưu cầu-Mong cầu

 Vô cầu không phiền não là đạo dưỡng sinh, cũng là đạo xử thế
Cuộc đời của mỗi người là một hành trình không ngừng truy cầu hướng về phía...

Brasil&Dunga

Brasil bổ nhiệm Dunga: Tận cùng của sự bảo thủ.

Brasil là thuộc địa của Bồ Đào Nha từ khi Pedro Álvares Cabral đặt chân đến năm 1500.

Nước duy nhất ở...

Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
36.117.864
57 người đang xem

replica rolex