Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Học chữ Hán qua điển tích.

 20-1-2021. “Chiếu Cần Vương” nói gì? Proclamation-decree?.

1. Proclamation: 公告, Chiếu-thông báo (=Bulletin, Announcement). Mở đầu của bài chiếu là một cụm từ quy ước: Thừa Thiên hưng vận, Hoàng đế chiếu...

Xiển Giáo – Triệt Giáo – Đồng Đạo lưỡng phái

 * Nguồn gốc

– Thuở khai Thiên lập Địa, Đức Hồng Quân Lão Tổ hay còn được biết đến với tôn danh là Đức Thái Thượng Lão Quân phân thân hiện...

Healthcare of USA

 Tranh luận Trump vs. Biden về Healthcare.
Chúng ta không nên loại trừ hơn 180 triệu người đã có Private Healthcare.

Biden: Chủ trương của tôi là mở rộng Obamacare và...

Equity vs. Equality

 4 góc độ tiếp cận:

1. Học sinh lớp 1: a. Equity là lớp con 40 bạn trai gái đều được tặng mỗi bạn 1 đôi giày cùng kích cỡ và...

Brasil&Dunga

Brasil bổ nhiệm Dunga: Tận cùng của sự bảo thủ.

Brasil là thuộc địa của Bồ Đào Nha từ khi Pedro Álvares Cabral đặt chân đến năm 1500.

Nước duy nhất ở...

Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Nhi Ngoại ngữ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi Ghi danh AVYKDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
37.107.273
73 người đang xem

replica rolex