Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Nhóm lợi ích y tế

Xã hội hóa y tế hay tư nhân hóa những chỗ có ăn?

 

I.                   Định nghĩa XH hóa y tế: Socialized medicine.

II.                Định nghĩa  tư bản hóa y tế: Capitalized medicine.

III.           Nhóm lợi ích trong y tế:

1.      Máy công “đắp chiếu”, máy tư chạy “tẹt ga” (more).

2.      Mâu thuẫn ăn chia, người bệnh lãnh đủ (More).

3.      Góp vốn chia lãi (More)

4.      Tách bạch công tư (More).

Tổng hợp
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 15/08/2013