Fumes nghĩa là gì?

 Fume xuất hiện trong anh ngữ vào khoảng thế kỷ 14, có nguồn gốc từ tiếng Latin là fumus, tiếng Pháp cổ là fum.

Fume (noun):

1). Vapor, gas, or smoke, especially if irritating, harmful, or strong.
Khí, hơi, khói hay hương. Các khí này thường có hại, kích thích, gây khó chịu, có mùi hôi.

2). A strong or acrid odor: mùi hoặc hương hăng, nồng, cay sè hay nặng mùi.

E.g. the fumes of tobacco: khói thuốc lá. the fumes of wine: hơi men.

Synonyms: effluvium, exhalation, exhaust, haze, miasma, reek, smog, smoke, stench, vapor.

bài của tak, yk34

http://www.thefreedictionary.com/fumes.
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 15/01/2011
 1  2 
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
21.477.636
82 người đang xem


Home
replica breitling fake watches fake rolex watches replica watches for sale