Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Thuật ngữ khó cho Bài học: ngứa

+ Eruption: 1. nổi lên một tổn thương da [bóng nước (vesicles), ban đỏ (rash), mề đay (urticaria), sẩn (papule),...

Rối loạn sắc tố da bẩm sinh

Màu sắc của da phụ thuộc vào chủng tộc và di truyền, nó được quyết định bởi nhiều yếu tố....

Các dạng bệnh lý ở da

 Ai trong đời cũng từng bị bệnh da.

Các dạng tổn thương da rất khó gọi tên cho chính xác, chứ...

Hồng ban nút (Erythema nodosum)

  Erythema nodosum có sách dịch là: Ban đỏ nút, hồng ban nút. Tôi sử dụng...