Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Hy vọng mới cho bn tiểu đường type 1

Một loại thuốc mới có khả năng ngăn chặn sự tiến triển của dạng bệnh tiểu đường...

Adrenal insufficiency

Chỉ cần nhớ 3 ý:

More

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 1,5


Trước nay chúng ta thường biết đến các dạng ĐTĐ như týp 1 xảy ra khi tuyến tụy...

Sao phải học giỏi nội tiết? Nguyễn Chấn Hùng
Muôn vàn cám ơn Mẹ thiên nhiên tặng cho con người hệ nội tiết kỳ diệu. Dễ thương và ảo...
Corticoides

Corticoides: cơ chế tác dụng, nguyên tắc sử dụng, chỉ định, chống chỉ định,...