Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Người Nhật đi sau, về trước

 Để có được thành quả “xuất siêu” cầu thủ như hiện nay, người Nhật cũng phải có một quá trình...