formulation

Thuốc: hình dạng và công thức của thuốc.

1. Tablet: Viên nén. Gồm:

a. 5-10% of the drug (active substance);

b. 80% of fillers, disintegrants, lubricants, glidants, and binders; and

c. 10% of compounds...

cholenergic-yk39

Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
18.514.166
172 người đang xem

Home