Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Bệnh học hô hấp

Các câu hỏi liên quan bài cây phế quản:

1. Dị vật dễ rơi vào bên P hay T, tại sao?

Các câu hỏi liên quan bài cây phế quản:

1. Dị vật dễ rơi vào bên P hay T, tại sao?

2. Chỉ ra trung thất trên. Hội chứng chèn ép trung thất trên là gì?

3. PAP (áp lực động mạch phổi) là gì? Bình thường? ý nghĩa lâm sàng khi PAP =40mmHg.

4. SaO2 là gì? SpO2 là gì? Làm gì khi thấy SpO2 92%?

5. Phù phổi cấp (OAP)là gì? Tại sao gọi là chết đuối trên cạn?

Ôn giải phẫu DOWNLOAD

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 21/10/2010
 1  2