Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Làm quen với Xquang tim phổi - SV Y2 Y3

I.   SƠ LƯỢC VỀ X QUANG:

1.  Nguồn gốc tia X?

- Người phát minh ra tia x làWilhelm Conrad. Roentgen (1845-1923), đồng thời phát minh ra nguyên lý chụp và chiếu X quang

- Về mô hình  hoạt động của máy X quang, các bạn có thể tham khảo ở đây:


http://youtu.be/MCcAmhy1d_E

2.   Các loại X quang thường qui:

Có thể chia thành 2 loại: Xquang cổ điển (Conventional Radiology) và X quang kỹ thuật số xoá nền (DSA: digital Subtraction Angiography)

a/ X quang cổ điển

- Các đậm độ trên phim X quang: (theo bài giảng của bác sĩ Nguyễn Quý Khoáng)

b/ X quang kỹ thuật xoá nền (DSA):dựa trên qui trình chụp X quang cổ điển kết hợp máy tính để loại bỏ chi tiết không cần thiết.

-         cụ thể các bạn có thể xem ở: http://youtu.be/-jk6ejKyNU4

youtu.be/-jk6ejKyNU4

hoặc : http://youtu.be/KuKBhBnf0b4

II   NHẮC LẠI MỘT SỐ CHI TIẾT GIẢI PHẪU LỒNG NGỰC

XEM THÊM 

III   ĐỌC X QUANG TIM PHỔI:

Có thể x quang tim phổi chụp ở tư thế

-      Chiều thế thẳng sau-trước (PA).

-      Chiều thế thẳng trước-sau (AP).

-      Chiều thế nghiêng (P)/(T).

-      Chiều thế chếch.

-      Chiều thế đỉnh ưỡn…

Thẳng sau trước:

Nghiêng trái

Đỉnh ưỡn

1/ Tiêu chuẩn đánh giá một phim chuẩn đạt yêu cầu về kỹ thuật chụp:
- Toàn bộ lồng ngực bệnh nhân nằm gọn trong phim.

- Đúng tư thế.

- Hít vào đủ sâu.

- Độ xuyên thấu của tia

2/ Trình tự phân tích phim

1.      Hành chánh:

-         tên, tuổi, giới tính bệnh nhân

-         số hồ sơ bệnh án

-         phim chụp lần mấy

-         nơi chụp

-         ngày, tháng, năm chụp

-         đánh dấu bên phải bên trái

2.      Kỹ thuật

- Đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật và tư thế khi chụp

3.      Chuyên môn

Theo thứ tự phân tích:

-         xương, phần mềm

-         vòm hoành, màng phổi

-         tim

-         trung thất, rốn phổi

-         nhu mô

IV.  MỘT SỐ HÌNH ẢNH  GIẢI PHẪU X QUANG:

HÌNH: vòm hoành P cao hơn vòm hoành trái, góc sườn hoành 2 bên rõ nét

Hình Vòm hoành P liên tục từ sau ra trước, vòm hoành trái không thấy ở 1/3 trước

V.   MỘT SỐ HÌNH ẢNH BỆNH LÝ THƯỜNG GẶP Ở XQUANG TIM PHỔI:

CLICK HERE 

(Do số lượng hình ảnh nhiều, bài viết có hạn các bạn vao địa chỉ trên xem hoặc xem TẠI ĐÂY )

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 17/05/2011
 1  2