Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Đàn bà có bị cắm sừng không?

Ngạn ngữ “bị cắm sừng” gốc không phải là của người Việt. Nguồn gốc của nó ở từ tiếng Pháp “la cornette” nghĩa đen là một thứ mũ vải trùm đầu của các bà phước, có chóp nhọn giống cái sừng. Nghĩa bóng chỉ những người vợ có chồng ngoại tình mà bị bưng bít (như người đội cornette) nên không biết. Từ này còn có dạng giống đực là “le cornichon” để chỉ những ông chồng khờ có vợ ngoại tình. Như vậy từ “bị cắm sừng” có lẽ lúc đầu chủ yếu để nói về các bà, nhưng không hiểu sao lâu nay người ta chỉ ưa dùng ngạn ngữ ấy để nói về các ông.

Ref

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 25/06/2013