Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Điện toán đám đông: crowdsourcing là gì?

 Là nhờ nhiều người cùng giúp giải quyết một công việc gì đó: bình chọn ca sĩ qua điện thoại...

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 16/02/2011