Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Osmolarity&osmolality

 Osmolality: số Osmol/Kg dung dịch
Osmolarity: số Osmol/lít dung dịch

 Mối quan hệ giữa Osmolality(Osmole/lít) với áp suất thẩm thấu
Ở nhiệt độ cơ thể (370C),một dung dịch có nồng độ 1 Osmole/lít thì có áp suất thẩm thấu là 19,500 mmHg hay 1miliosmole/lít thì có ASTT là 19.5mmHg. Tức là tổng lượng dịch cơ thể là 300 miliosmole thì gây ra ASTT là 5790 mmHg. Nhưng giá trị thực tế chỉ có 5500mmHg. Sự sai lệch giữa lý thuyết và thực tế là do: các ion khác nhau trong dịch cơ thể như Na+, Cl- tương tác với nhau làm cho chúng không di chuyển như ion tự do. Vì vậy, ASTT thực tế chỉ bằng 0.93 ASTT lý thuyết.
Một đơn vị khác ít sử dụng hơn là Osmolarity (tức là Osmole/Kg) do việc do lường khối lượng nước nhưng sự khác biệt giữa Osmolarity và Osmolality chưa tới 1%

lớp av Nhóm 7, yk35
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 19/03/2011