Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Tiền dưỡng liêm

 I. Đặt vấn đề

Ngày 20-3, đại tá Nguyễn Văn Tuyên, cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt Bộ Công an, cho biết quan điểm của cục ủng hộ việc Đà Nẵng trợ cấp tiền (5 triệu đồng/tháng) cho lực lượng CSGT trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường, ủng hộ việc nâng cấp xe để phòng chống đua xe có hiệu quả. Đây là tiền dưỡng liêm [1].

 

.II. Tổng quan

Lương các quan chức ngày xưa thường không nhiều. Như trường hợp ông Lương Đắc Bằng làm đến thượng thư mà con là Lương Hữu Khánh còn phải đi cày thuê như tá điền để có đủ ăn. Khái niệm “tiền dưỡng liêm” chính thức được đặt ra dưới thời Lê sơ. Năm 1498, vuaLê Hiến Tông đã ban lệnh “cấp tiền quý bổng liêm khiết” cho quan lại liêm chính như tiền thưởng thêm. Thời Hồng Đức, theo Phan Huy Chútrong Lịch triều hiến chương loại chí, vua cấp thêm cho các quan "Liêm lộc điền" (ruộng dưỡng liêm cho các quan, tức là cấp ruộng đất để tự làm cho đủ ăn, khỏi lấy tiền của dân) [2].

I. Mục tiêu: Đánh giá nên hay không nên thực hiện tiền dưỡng liêm.

II. Đối tượng và PP: Lấy ý kiến báo chí và nhân dân xem công chức viên chức nào nên được hưởng tiền dưỡng liêm.


III. Bàn luận:

IV.1. Ủng hộ:

các khoản thu từ phí xử phạt nên dành một phần lập thành Quỹ “dưỡng liêm” cho lực lượng CSGT để dành khi về hưu hoặc trả sau 5 năm. Quỹ "dưỡng liêm" này có thể sẽ lên đến vài chục triệu (nếu giới hạn 5 năm) đến vài trăm triệu (nếu tính đến khi về hưu) cho từng CSGT và khi đó mỗi CSGT sẽ không dại gì đánh đổi vài trăm ngàn để rồi bị phát hiện tiêu cực và mất số tiền lớn hơn nhiều [3]
Lúc này Nhà nước cần có thêm khoản tiền dưỡng liêm cho các công chức, quan chức ở những vị trí dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực [5].
PM Lee is paid more than S$3 million dollars a year, or more than 5 times the annual salary of U.S. President Barack Obama [6].


IV.2. Không ủng hộ:

Không thể phủ nhận thiện chí của Đà Nẵng trong việc lập quỹ dưỡng liêm. Nhưng dường như động cơ lẫn cách làm đều bất ổn cả về lý lẫn tình [4].

IV.3. Khác:

Tại sao chỉ có CSGT được dưỡng liêm? Các công việc nhạy cảm khác như Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm lâm viên, Hải quan, nghĩ cũng cần dưỡng liêm [3].

IV. Kết luận: Nên trả lương cao và có hệ thống giám sát tốt [7]


Tltk:
1. http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/483312/Ung-ho-Da-Nang-chi-tien-%E2%80%9Cduong-liem%E2%80%9D-cho-CSGT.html
2. http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_d%C6%B0%E1%BB%A1ng_li%C3%AAm
3. http://congly.com.vn/duong-liem-la-can-thiet-c1035n20120322183601593p0.htm
4. http://phapluattp.vn/236147p0c1027/co-can-thiet-lap-quy-duong-liem.htm
5. http://nguyencuvinh.wordpress.com/2012/03/21/2910/#more-2910
6. http://www.tremeritus.com/2010/07/06/singapore-pm-lee-has-highest-salary-among-world-leaders/
7. http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_quy%E1%BB%81n_Hoa_K%E1%BB%B3

Tổng hợp
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 24/03/2012