ICP&lactate-yk39

Tại sao không được dùng Lactate ringer ở BN có tăng áp lực nội sọ.

Bài làm tốt của Phan Trung...