Psoas abscess yk38

Abscess of psoas. Bệnh án thi của Nguyễn Phát Thịnh, yk38, thi ngày 13-11-2015, post ngày 5-12-2016.

Xem video này và giải thích cơ chế, độ tin cậy lâm sàng (BVĐHYDCT có máy này) :