blood cancer-minhphuc-yk43

Ung thư máu, bài của Trần Tố Anh, lớp Minh Phúc, yk43, 

Xem

bone marrow failure-nhatminh-yk39

Bệnh án suy tủy.

Người trình bày: Nhật Minh, Lớp Viết Thắng, yk39.

Xem

.