Cầm máu-đông máu- 3 nốt nhạc.

Cầm máu-đông máu học trong 3 nốt nhạc.

Bài soạn của Nhân Kiệt-yk41.