chapter 15-hô hấp

Áp dụng 9 môn cửu dương thần công để học hệ hô hấp.

Bài soạn của Trọng Hà&Nguyên Chương.

.