dyspnea-yk41

Khó thở.

Bài làm tốt yk41. Xem

Spirometry-yk41

Hô hấp ký, bài của Huỳnh Trần Khánh Vy yk41 lớp Nhân Kiệt-Thành Tú.

Xem