Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Gynecomastia-yk42-TrongHa

Phân biệt Nữ hóa tuyến vú thật và giả.

Bài làm của Hoàng Kha, lớp Trọng Hà, yk42.

Trình bệnh án bằng tiếng Anh. Phan Trung Nhân, yk39. Xem

.