catecholamin&stress-yk41

Khi ta buốn hay stress thì catecholamine sẽ được tiết ra. Đây là chất nguy hiểm. Giải thích.

Bài làm hay...

Sách mới

Sách Sinh lý của Hershel Raff.

Xem