Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Đề thi 21oct2018

ĐỀ THI KHÁM NIỆU SINH DỤC:

1) Long prepuce là da quy đầu dài phủ kín quy đầu nhưng tụt lên dễ dàng:
a. Đúng, b. Sai.

2) Paraphimosis là hẹp bao...

Chưa cập nhật thông tin...
y40 thi ngày 21-9-2019

Họ và tên:…………………… …………….., Lớp:……………………
Cell Phone:………………………
Thi niệu cuối kỳ BVĐKTPCT, ngày 21-9-2019
1. Nhiễm trùng BV do Klebsiella rất nguy hiểm vì yếm khí tùy nghi và đa...

Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
25.425.946
65 người đang xem

.