Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Đề thi niệu có đáp án

22--6-2024 Thi Y45 NBL phần x 0.3đ. Thi NBL ylt36

14-6-2024 Thi NCS2

7-6-2024. Thi NBL Y45; Thi NBL Y47

24-5-2024. Thi NBL Y44; Thi NBL ylt35.   26-4-2024. Thi NBL Y46

10-4-2024. a. Thi NBL ylt35; b. Thi NCS2 

26-4-2024. a. Thi NBL Y44&Y45; b. Thi NBL Y46; c. Thi NCS2

12-4-2024. a. Thi NCS2;   b. Thi NBL Y46;    c. Thi NBK Y45

29-3-2024. Thi NCS2. Test.

29-3-2024. Thi NBL đhck. Test

29-3-2024. Thi NBL. Test.

15-3-2024. Thi NBL. Test.

15-3-2024. Thi NCS2. Test.

1-3-2024. Y47 thi NCS2. Test

1-3-2024. Y44&Y45 thi NBL Test

23-2-2024. Y46 thi NBL cuối kỳ. Test

2-2-2024. Y45 thi NBL giữa kỳ  Test

19-1-2024. Y44 Thi NBL phần x 0.3đ. Test

19-1-2024. Y46 Thi NBL. Test

1. NBL Y46 thi ngày 6-1-2024. Test.

2. NCS2 thi ngày 6-1-2024. Test.

3. NBL Y44 thi ngày 6-1-2024. Test.

4. NCS2 thi ngày 23-9-2023. Test.

5. NBL thi ngày 22-12-2023. Test

6. Thi ngày 28-9-2021. Test.

7, Thi ngày 10-11-2023. Test.

8. Thi ngày 22-12-2023. Test

9. Thi ngày 27-10-2023. Test

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 03/07/2024