Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
GDVN

Ở Athen, giáo dục bắt buộc chỉ dành cho nô lệ. Ở Sparta, giáo dục để đào tạo quân nhân phục vụ quân đội. Thời Trung Cổ, giáo dục trở thành công cụ tuyên truyền của nhà thờ…
Nền giáo dục thời Khai Sáng, được các nhà làm phim gọi tên một cách rất mỉa mai: “sự chuyên chế của Khai Sáng”, là thời điểm ý tưởng về “giáo dục phổ thông” bắt đầu “đại chúng, miễn phí và bắt buộc”.
Thiện tai, thiện tai...
Cha mẹ đầu tắt mặt tối (to be overloaded with work), bán mặt cho đất bán lưng cho trời chắt chiu từng xu gửi con đi học. Những mong cho con kiếm cái chữ. Ai dè, ta đã vô tình đẩy coi vào trại cầm tù (detention).
Nguồn: "Nền giáo dục cấm đoán" (La Educacion Prohibida, tiếng TBN)

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 17/11/2016
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
23.060.601
53 người đang xem


.