Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Đái máu (hematuria)

  Ðái máu (hematuria) nghĩa là có hồng cầu (erythrocyte) trong nước tiểu - khác với máu thoát ra từ u...

Đái dầm (enuresis)

 Đái dầm ((enuresis, bed-wetting) có thể là sinh lý, tâm lý hay bệnh...

Bí tiểu

  Bí tiểu là một cấp cứu niệu khoa.

Tiểu nhỏ giọt cuối bãi

  Tiểu nhỏ giọt cuối bãi (dribbling urination), hay còn gọi tiểu sót, tiểu són, tiểu mót, đái rắt. Những từ...