Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Xiển Giáo – Triệt Giáo – Đồng Đạo lưỡng phái

 * Nguồn gốc

– Thuở khai Thiên lập Địa, Đức Hồng Quân Lão Tổ hay còn được biết đến với tôn...

Tín ngưỡng vs. Tôn giáo

 

A.

Ý nghĩa tên gọi Tự - Chùa Chiền - Già Lam - Sát
Về tên gọi...

Khmer

    

replica rolex