Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
chùa chiền

Ý nghĩa tên gọi Tự - Chùa Chiền - Già Lam - Sát
Về tên gọi...

Khmer